منابع خلاقيت
  • منابع اصلی خلاقیت

    منابع اصلي خلاقيت همه افراد خلاق هستند. خلاقيت ويژگي طبيعي و ذاتي افراد مثبت انديشي است كه عزت‌نفس بالايي ...

    منابع اصلي خلاقيت همه افراد خلاق هستند. خلاقيت ويژگي طبيعي و ذاتي افراد مثبت انديشي است كه عزت‌نفس بالايي دارند. مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده خلاقيت كدام اند؟‌ اینجا به سه مورد مهم اشاره می‌کنیم. نخستين ...

    بیشتر بخوانید