مقصر
  • مقصر

    مقصر در مدرسه، به دانش آموزان تكاليف داده ‌مي‌شود، مثلاً براي حل مسائل رياضي فقط بايد از روشي كه معلم ياد ...

    مقصر در مدرسه، به دانش آموزان تكاليف داده ‌مي‌شود، مثلاً براي حل مسائل رياضي فقط بايد از روشي كه معلم ياد داده است استفاده كنند يا کاردستی‌شان را به روشي كه او گفته است بسازند. آن‌ها مقيد‌ مي‌شوند از ...

    بیشتر بخوانید