محرك خلاقيت
  • سه محرک خلاقیت

    سه محرك خلاقيت گاهي مردم به من می‌گویند احساس می‌کنند خلاق نيستند. به آن‌ها اطمينان می‌دهم كه با چنان خلا ...

    سه محرك خلاقيت گاهي مردم به من می‌گویند احساس می‌کنند خلاق نيستند. به آن‌ها اطمينان می‌دهم كه با چنان خلاقيتي به دنيا آمده‌اند كه از همه آن استفاده كنند. تنها كاري كه بايد انجام بدهند اين است كه خلاقي ...

    بیشتر بخوانید