چه می شود اگر … ، یک تکنیک ساده، مختصر، سریع (تکنیک های خلاقیت)

چه میشود اگر چیست؟ چه می شود اگر … یک تکنیک خلاقیت ساده، مختصر و سریع است. به این صورت که عبارت «چه می شود اگر…» را راجع به مسئله یا به طور کلی راجع به آنچه د...
بیشتر بخوانید

بارش فکری چیست؟ (تکنیک های خلاقیت)

بارش فکری چیست؟ همه تکنیک های خلاقیت یک طرف، بارش فکری هم یک طرف.ا گه بخوای از کل خلاقیت ی چیزی یادبگیری که همه جا به دردت بخوره، پیشنهاد من بارش فکریه بارش فکری یا همون...
بیشتر بخوانید

تکنیک شکوفه نیلوفر آبی، چیست؟ – (تکنیک های خلاقیت)

تکنیک شکوفه نیلوفر آبی چیست؟ تکنیک شکوفه نیلوفر یک تکنیک موثر در حل مسئله است. البته به نظر من (محدثه محمدی) این تکنیک فرزند بارش فکری و نقشه ذهنی است. زیرا هر دو تکنیک ر...
بیشتر بخوانید

تکنیک پی ام آی (p.m.i) چیست؟ (تکنیک های خلاقیت)

تکنیک پی ام آی (p.m.i) چیست؟ (تکنیک های خلاقیت)
تکنیک پی ام آی چیست؟ تکنیک پی ام آی یکی از تکنیک های خلاقیت است که در عین سادگی کمک می کند از جنبه های مختلفی به مسائل نگاه کنیم.    پی ام آی به چه معنی است؟ p.m.i س...
بیشتر بخوانید

تکنیک توهم خلاق ، چیست؟ (تکنیک های خلاقیت)

تکنیک توهم خلاق ، چیست؟  (تکنیک های خلاقیت)
تکنیک توهم خلاق چیست؟ تکنیک توهم خلاق یکی از تکنیک های خلاقیت است که به ما کمک می کند به فراتر از آنچه با حواس خود درک می کنیم، برویم و خلاقیت خود را آشکار کنیم. بررسی لغ...
بیشتر بخوانید

تکنیک چرا ، چیست؟ و چه نقشی در آموزش و ارتباط با نوجوانان دارد؟ (تکنیک های خلاقیت)

تکنیک چرا ، چیست؟ و چه نقشی در آموزش و ارتباط با نوجوانان دارد؟  (تکنیک های خلاقیت)
تکنیک چرا ، چیست؟  تکنیک چرا ، یکی از تکنیک های ساده خلاقیت است که کمک می کند مسائلمان را حل کنیم. حل مسئله ای سریع اما نه مسکن‌وار ، بلکه ریشه ای.   تکنیک چرا از کج...
بیشتر بخوانید

تکنیک های خلاقیت : تکنیک DO IT چیست؟

تکنیک های خلاقیت : تکنیک DO IT چیست؟
تکنیک های خلاقیت راه های میان حل مسئله و یا دستیابی به راه حل های ناب هستند. تکنیک DO IT ، یکی از این تکنیک هاست، تا بتوانیم بهترین راه حل را برای مسائلی که با آنها دست و...
بیشتر بخوانید

تکنیک های خلاقیت : تکنیک اسکمپر (SCAMPER) چیست؟

تکنیک های خلاقیت : تکنیک اسکمپر (SCAMPER) چیست؟
تکنیک های خلاقیت : اسکمپر(SCAMPER) چیست؟ تکنیک های خلاقیت طیف گسترده ای دارند. یکی از تکنیک های خلاقیت اسکمپر است. این کلمه از کنار هم قرار گرفتن سر واژه ۷ کلمه انگلیسی س...
بیشتر بخوانید
مي‌توانيد آن را با دوستانتان به اشتراك بگذاريد